Panelová diskuze pro pracovníky prevence: Efektivita kyberprevence

Této panelové diskuzi poskytl záštitu ministr vnitra a ministr školství.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

Datum konání: 5. 10. 2020, on-line od 9:45

Panelová diskuze je určena všem pracovníkům působícím v oblasti prevence v kybernetickém prostoru. V panelové diskuzi budeme řešit dvě témata. První téma se bude týkat efektivity prevence v kybernetickém prostoru. Budeme diskutovat prevenci jako průřezové téma, řešit současný stav, efektivitu osvěty i pohledy zástupců jednotlivých institucí a subjektů, které jsou v kontaktu s praxí. Druhé téma diskuzního panelu se bude týkat nových trendů v osvětě kybernetické bezpečnosti. Budeme řešit digitalizaci vzdělávání a integraci inovací do témat kybernetické bezpečnosti. Vše probíhá on-line na YouTube a Facebooku.

Program

Program PDF: Stáhnout


Od 9:45 bude možné se připojit ke streamu na YouTube a Facebooku

10:00 – 10:10, zahájení
Přivítání účastníků, organizační informace (MVČR & NÚKIB)

10:10 – 10:30, úvodní slovo
Ing. Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, JUDr. Ing. Jiří Nováček, první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání

10:30 – 11:30, efektivita kyberprevence
Moderuje: JUDr. Milan Fára (MVČR), účastníky panelové diskuse jsou:
JUDr. Michal Barbořík, Mgr. Jaroslav Faltýn, plk. PhDr. Ondřej Moravčík, Martin
Kožíšek,
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., kpt. Jakub Vinčálek, Mgr. et Mgr. Lucie Kosová,
Mgr. Michaela Štáfková

11:30 – 11:45 Dotazy z publika, diskuze

11:45 – 12:30 Obědová pauza

12:30 – 13:45 Nové trendy v kybernetické bezpečnosti a kriminalitě
Moderuje kpt. Jakub Vinčálek (NCOZ) & Lucie Kosová (NÚKIB), účastníky panelové
diskuse jsou:
Mgr. Jan Míča, Ing. Lucie Gregůrková, plk. Mgr. Said Urban, Ing. Lucie Časarová, mjr.
Mgr. Václav Písecký, Pavel Schweiner, doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

13:45 – 14:00 Dotazy z publika, diskuze

14:00 – 14:10 Závěrečné shrnutí obou panelů

14:10 – 14:20 Závěrečné slovo MVČR, NÚKIB a ukončení akce

Medailony účastníků panelové diskuze NÚKIB & MVČR

Medailony PDF: Stáhnout

COVID-19


Změna! Z důvodů současné pandemické situace bude akce pro registrované účastníky bude probíhat on-line na YouTube a Facebooku. Na Vámi uvedené registrační e-maily zašleme přihlašovací link na vysílání. Z on-line akce bude pořízen i záznam, který později zveřejníme. Velmi děkujeme za Vaše pochopení i přízeň vzdělávání v kyberbezpečnosti! Těšíme se na Vás!

Registrace


Děkujeme za Váš zájem, ale kapacita této akce byla naplněna. Můžete však využít některou z dalších akcí našeho festivalu. Těšíme se na návštěvu!

Odesláním přihlašovacího formuláře poskytuji správci webu Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, IČO: 05800226 (dále jen správce), svoje osobní údaje, které správce bude zpracovávat v nezbytném rozsahu po nezbytně nutnou dobu a to v souladu s nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavel Král, e-mail: DPO@nukib.cz.

Správce zpracovává osobní údaje, aby mohl efektivně zajistit pořádání konference s názvem Efektivita kyberprevence a vyřizovat požadavky zaslané prostřednictvím webového formuláře (v případě Vašeho zájmu o účast na této konferenci).

Kontakt


Lucie Kosová