Panelová diskuze pro pracovníky prevence: Efektivita kyberprevence

Této panelové diskuzi poskytl záštitu ministr vnitra.

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra

Adresa: Praha, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3
Datum konání: 5. 10. 2020

Panelová diskuze „Efektivita kyberprevence“ je určena všem pracovníkům působícím v oblasti prevence v kybernetickém prostoru. V panelové diskuzi budeme řešit dvě témata. První téma se bude týkat efektivity prevence v kybernetickém prostoru. Budeme diskutovat prevenci jako průřezové téma, řešit současný stav, efektivitu osvěty i pohledy zástupců jednotlivých institucí a subjektů, které jsou v kontaktu s praxí. Druhé téma diskuzního panelu se bude týkat nových trendů v osvětě kybernetické bezpečnosti. Budeme řešit digitalizaci vzdělávání a integraci inovací do témat kybernetické bezpečnosti.

Program


Program bude zveřejněn první týden v září 2020

Registrace


Odesláním přihlašovacího formuláře poskytuji správci webu Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, IČO: 05800226 (dále jen správce), svoje osobní údaje, které správce bude zpracovávat v nezbytném rozsahu po nezbytně nutnou dobu a to v souladu s nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavel Král, e-mail: DPO@nukib.cz.

Správce zpracovává osobní údaje, aby mohl efektivně zajistit pořádání konference s názvem Efektivita kyberprevence a vyřizovat požadavky zaslané prostřednictvím webového formuláře (v případě Vašeho zájmu o účast na této konferenci).

Kontakt


Lucie Kosová