Konference pro pedagogy a učící knihovníky

Této konferenci poskytl záštitu prof. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., děkan fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Adresa: Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: 7. 10. 2020

Akce je určena všem pedagogům (vč. studentů pedagogických oborů) od mateřské až po střední školy i učícím knihovníkům, kteří se chtějí naučit pracovat s tématy on-line bezpečnosti ve výuce a svých lekcích.

Program


Program bude zveřejněn první týden v září 2020

Registrace


Odesláním přihlašovacího formuláře poskytuji správci webu Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno, IČO: 05800226 (dále jen správce), svoje osobní údaje, které správce bude zpracovávat v nezbytném rozsahu po nezbytně nutnou dobu a to v souladu s nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavel Král, e-mail: DPO@nukib.cz.

Správce zpracovává osobní údaje, aby mohl efektivně zajistit pořádání konference pro pedagogy v Hradci Králové a vyřizovat požadavky zaslané prostřednictvím webového formuláře (v případě Vašeho zájmu o účast na této konferenci).

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy a pouze k účelům, ke kterým mu byly osobní údaje poskytnuty. 

Kontakt


Petra Sobková